Ankara Kontrat Briç ve Spor Kulübü Derneği

Kulüp Standardları

AÇIŞLAR

1♣--> Min. 3 kart ♣ ve 12-19 puan

1♦--> Min 3 kart ♦ ve 12-19 puan

1♥--> Min. 5 kart ♥ ve 12-19 puan

1♠--> Min. 5 kart ♠ ve 12-19 puan

1NT-->15-17 puan dengeli ve 5’li majörü olamayan ellerdir.

(Herhangi 1 renkte Şigan ve singleton olamaz).

2♣-->22+ puan herhangi bir dağılım.

2♦/2♥/2♠-->Büyük onörlerden(AKQ) en az ikisi ve 6 kart renk 6-10 puan.

2NT-->Dengeli 20-21 puan ve 5’li majörü olamayan ellerdir.

(Herhangi 1 renkte Şigan ve singleton olamaz).

3♣/3♦/3♥/3♠--> 7 kartlı renk 6-10 puan(Açılan renkte en az 2 tepe onör.

3NT-->min 7 kartlı kapalı(AKQJxxx) minör.Yanlarda en fazla 1 Q olabilir.

1 NT AÇIŞINA CEVAPLAR

1NT - PASS-->5’li majörü olmayan 0-7 puanlık eller.

1NT - 2♣--> Stayman (4’lü majör sorusu olup en az davet eli olan

8 puan olmak zorundadır)

1NT - 2♦--> ♥’e Transfer ( 0 puanla bile yapılabilir.

Min. 5 kart ♥ olması zorunludur)

1NT - 2♥--> ♠’e Transfer ( 0 puanla bile yapılabilir.

Min. 5 kart ♠ olması zorunludur

1NT - 2♠ --> ♣’a xfer

1NT - 2NT--> ♦’ya xfer

1NT - 3♦/3♣-->2 tepe onörlü 6’lı renk(AQxxxx/KQxxxx)

diğer renklerde en fazla 1 puan (J)

1NT - 3NT--> 10-15 puanlık; 4’lü Majörü ve 5’li Majörü inkar

eden ellerdir.(4333 dağılım hariç)

1NT - 4♣--> Gerber (As sorusu)

1NT - 4♦--> Texas ♥’e Transfer

Min.6 kart ♥ ve 8 puan olmak zorundadır.

1NT - 4♥--> Texas ♠’e Transfer

Min.6 kart ♠ ve 8 puan olmak zorundadır.

1NT - 4NT-->Kantitatif (Max. NT açan ortağı şleme davet etmek)

(16 puanlık 4’l ü Majörü ve 5’li Majörü olmayan ellerdir)

1♠/1♥ AÇIŞINA CEVAPLAR

1 Majör --> Pas-->0-5 Puan

1Majör --> 1NT--> Max 2 kart fit ve 6-10 puan herhangi bir dağılım.

1Majör --> 2NT--> 11-12 hcp (onör puanı) 2 kart fit

1Majör --> 3♣--> 4 kart fit 6/10 puan

1Majör --> 3♦--> Min 4 kart fit ve 11-12 Tutuş puanı.

1Majör --> jump ters Majör --> 3 kart fit 11-12 Tutuş puanı.

1Majör --> 3M-->4 kart fit 0/5 puan dengesiz el

1Majör --> 4MJ-->Sign off (Zayıf el sadece oynamak için)


SPLİNTER

1 Majör açışından ve cevapçının 1 seviyesinde rengini göstermesinden sonra çift sıçrayarak yeni bi renk okunmasıdır. Açışa yapıldığında sıçranan renk dışında

10-12 onör puanı gösterir.

1Majör --> 4♣/4♦--> Min 4 kart fit , 10-12 onör puan, söylenen

minörde kısalık.(sing veya sigan)

1♠ --> 4♥--> Min 4 kart fit , 10-12 onör puanı ve ♥ de kısalık.

1♥ --> 3♠--> Min 4 kart fit , 10-12 onör puanı ve ♠ de kısalık .

Açıcı splinter yapılan rengin dışındaki puanlarının toplamı 15+ olduğunda splinter’i beğenir ve şlemle ilgisini belli etmek için (en yakın kontrolunu söyler) Qbid eder.

Cevapçıya yapıldığında ise 16+ onör puanı gerekmektedir.

1♦ - 1♥ 1♣ - 1♠

4♣-->16+ 4 kart ♥ 3♥-->16+ 4 kart ♠

1Majör --> 3NT--> Max 2 kart fit ve 13-15 puan dengeli dagılım.

1♠ --> 2♥/2♦/2♣-->Min 5 kart renk ve 11+ onör puanı.

1♥ --> 2♦/2♣ -->Min 5 kart renk ve 11+ onör puanı.

1♦/1♣ AÇIŞINA CEVAPLAR

1Minör -->- Pas--> 0-5 Puan

1♣ -->- 1NT--> Max 4 kart ♣ ve 6-10 puan 3334 dağılım.

1Minör --> 2min--> Min 5 kart fit ve 6-10 Tutuş puanı. 4’lü majör yok.

1Minör -->- 3min--> Min 5 kart fit ve 11-12 Tutuş puanı.4’lü majör yok.

1Minör -->- 2NT--> 11-12 puan ve 4’lü majör yok. Dengeli dağılım.

1Minör -->- 3NT--> 13-15 puan ve 4’lü majör yok. Dengeli dağılım.


AÇANIN 2.TUR KONUŞMASI

NT ile limite olur:

1♦ - 1♠

1NT-->Açanın limete olduğu 12-14 puanlık bir el ve ortağının kozuna fiti yoktur.

1♣ - 1♥

2NT-->Açanın limete olduğu 18-19 puanlık bir el ve ortağının kozuna fiti olabilecegi gibi 4’lü diğer maörüde olabilir.

Kendi kozunu 2 seviyesinde tekrar ederek limite olur:

1♦ - 1♠

2♦--> Açanın limete olduğu 12-14 puanlık bir el ve ortağının kozuna fiti yoktur.

Ortağının kozunu 1 seviye yükselterek limite olur:

1♦ - 1♥

2♥--> Açanın limete olduğu 12-14 puanlık bir el ve ortağının kozuna 4 kart fiti vardır.

Kendi kozunu 3 seviyesinde tekrar ederek 6’lı kaliteli renk 15-17 Hcp

1♥ - 1♠

3♥--> Açanın limite olduğu 15-17 puanlık bir el ve ortağının kozuna fiti yoktur.

Ortağının kozunu 2 seviye yükseltmek:

1♣ - 1♠

3♠--> 13-15 onör puanlık dengesiz bir el ve ortağının kozuna 4 kart fiti vardır.

1♣ - 1♠

3♠ - 3NT-->Kısalık sorusu

İki seviyesinde pahalı renk okuyarak reverse yapar:

1♦ - 1♠

2♥-->Reverse yapan açıcı min 17 HCP (onör kartlardaki puan) ve açış renginde min 5 kart gösterir.

Sıçrayarak 2. rengini gösterir:

1♥ - 1♠

3♣-->Zona kadar forsing bir deklere olup sıçranan 2. renk 4 kart olmak zorunda

değildir. Dolayısıyla cevabının 2. renge fit vermesi için min 5 kartı olması zorunludur. Cevapçının ilk koza 4 seviyesinde dönüşü ise kesinlikle şlem için ümit kırıcı kötü el demektir.

1min - 1NT

2NT --> 15-17 onör puan ve diğer min singleton

3NT --> 18-19 onör puan

SMOLEN

1NT açanın ortağının 5/4 majörüyle uyguladığı bir konvansiyondur.

Amaç stayman dan sonra 4’lü majörüm yok diyen NT açan ortağın 5’li majörümüzden eğer 3 kartı varsa 4 Majörü onun oynamasını sağlamaktır.

Örnek: Aşağıdaki örnek ellerde Stayman yapan cevapçı ortağında 4’lü Maj olmadığını öğrendikten sonra 3 seviyesinde 4’lü majörünü söyleyerek ortağındaki muhtemel bulanabilecek 3 adet majör fitiyle 4 Majör kontratını oynamasıdır.

♠AKxxx ♠AKxx

♥Kxxx ♥Kxxxx

♦xx ♦xx

♣xx ♣xx

Ortak Biz Ortak Biz

1NT 2♣ 1NT 2♣

2♦ 3♥ SMOLEN 2♦ 3♠--> SMOLEN

Smolen yapan cevapçı NT açan ortağına zon puanını garanti eder.

Bu demektir ki smolen için min 10 puan gerekmektedir.

5/4 MAJÖRLE DAVET ELLERİ

8/9 puanlık 5/4 majörü bulanan cevapçı stayman yapar ve ortağında 4 adet majör bulamazsa 2 seviyesinde 5’li majörünü okur.

♠AKxxx ♠AJxx

♥Jxxx ♥Kxxxx

♦xx ♦xx

♣xx ♣xx

Ortak Biz Ortak Biz

1NT - 2♣ 1NT - 2♣

2♦ - 2♠-->5’li ♠/4’lü♥ 2♦ - 2♥-->5’li ♥/4’lü♠


5/5 MAJORLERLE 1NT AÇIŞINA CEVAPLAR

A-7/8 puanlık 5/5 majörü bulanan cevapçı önce ucuz majör olan ♥’e transfer yapar ve ortağının 2♥ ile transferi almasından sonra 2♠ ile devam eder .

♠AKxxx ♠Axxxx

♥Jxxxx ♥Kxxxx

♦x ♦xx

♣xx ♣x

Ortak Biz Ortak Biz

1NT 2♦ 1NT 2♦

2♥ 2♠-->5’li ♠/5’li♥ 2♥ 2♠-->5’li ♥/5’li♠

B-9+ puanlık 5/5 majörü bulanan cevapçı önce pahalı majör olan ♠’e transfer yapar ve ortağının 2♠ ile transferi almasından sonra 3♥ ile devam eder .

♠AKxxx ♠AQxxx

♥AJxxx ♥Kxxxx

♦x ♦xx

♣xx ♣x

Ortak Biz Ortak Biz

1NT - 2♥ 1NT - 2♥

2♠ - 3♥-->5’li ♠/5’li♥ 2♠ - 3♥-->5’li ♥/5’li♠

KUMAR 3 NT AÇIŞI

3 NT --> 7+ kartlı kapalı MİNÖR bir renk. Yan renklerde en fazla bir Dam olabilir. Yan renklerde As veya Rua varken Kumar 3 NT açışı yapılmaz.

3 NT - 4♣ Minör ♣ ise pas geç; ♦ ise 4♦’ya düzelt.

4♦ Forsing. Kısalık sorusu.

4♥ Oynamak için.

4♠ Oynamak için.

5♣ Minör ♣ ise pas geç; ♦ ise 5♦’ya düzelt.

5♦ Oynamak için.

3 NT - 4♦-->kısalık sorusu

4♥ --> ♥ kısa.

4♠ --> ♠ kısa.

4 NT --> Kısalık yok 7222 dagılım

5♣ --> Koz ♣. ♦ kısa

5♦ --> Koz ♦. ♣ kısa

Rakip Ben

1X - 3X Ortaga “ Kapalı bir rengim var; ve diger renkleri de kesiyorum. Sen de rakibin konuştuğu X rengini kesiyorsan 3 NT de !” mesajı iletir.

Örnek: ♠ K x ♥ Q x x ♦ A K Q J x x x x ♣ x

Rakip Ben

1♣ - 3♣ Ortak ♣ ’i kesiyorsan 3 NT de !

Rakip Ben rakip ortak

1X 3X pas 3NT Oynamak için. Ortak X rengini kesiyor.

4♣ Ortak X rengini kesmiyor. Kapalı minörü ♦ ise 4 ♦’ya düzeltebilir.

Rakip Ben

1X - 3 NT X rengini kesen Kumar 3 NT açacak el. Diğer renklerden en az birini daha kesiyor.

2 NT AÇIŞINA CEVAPLAR - STAYMAN

2 NT - 3♣ 4+ p. Stayman. 4’lü majörü var.

3♦ 3♥’e transfer.

3♥ 3♠’e transfer.

3♠ 3 NT’ye transfer.

3 NT 8+ op. 5+ - 5+ Minörler. İki minör renkte en az 3 tepe onör. Minörlerden şlem istegi.

4♣ Natürel. 6+ kartlı ve yarı kapalı ♣’ler. şlem daveti.

4♦ Natürel. 6+ kartlı ve yarı kapalı ♦’lar. şlem daveti.

4♥ 6+ kartlı A-K-Q’dan en az iki tepe onörlü ♥’ler. Sleme açık

4♠ 6+ kart A-K-Q’dan en az iki tepe onörlü ♠’ler. Sleme açık

4NT kantitatif

2 NT 3♣

3♦ 3♥ 4’lü ♥ ve 5’li ♠. 4+ op. Smolen.

3♠ 4’lü ♠ ve 5’li ♥. 4+ op. Smolen.

NOT: 2 NT ile oyun açan oyuncunun, ortangının 5 kartlı majör rengine tutuşu (3 kartlı) varsa, transferi alır. Fiti olmayan açıcı transferi almaz ve

3 NT rebid eder.

2 NT 3♣

3♦ 3♥-->4 kart ♥+ 5+ ♠(smolen)

3♠--> 3 kart ♠ tutuşu.

2 NT 3♣

3♦ 3♠-->4 kart ♠+ 5+ ♥(smolen)

4♣-->3 kart ♥ tutusu Q-bid

4♦-->3 kart ♥ tutuşu Q-bid ♣’de kontrol yok.

2 NT 3♣

3♦ 4♣--> 4 kart bir majör ve 5+kart ♣ ’ler. Şlemle ilgilenen iyi el.

4♦--> 4 kart bir majör ve 5+kart ♦ ’lar. Şlemle ilgilenen iyi el.

2 NT 3♣

3♦ 4♣-->4 kart maj+ 5+♣ iy el

4♦--> ♣ tutuşu. Kontrol.

4♥--> ♣ tutuşu. Kontrol.

4♠--> ♣ tutuşu.Kontrol

4 NT -->fit yok . Oynamak için

2 NT - 3♣

3♦ - 4♦

4♥ --> 3+ kart ♦’ya fiti + ♥ Kontrolu.

4♠ --> 3+ kart ♦’ya fiti + ♠ Kontrolu (♥ kontrolu yok).

4 NT--> 4’lü ♣.(3-3-3-4) dagılım ♦’da onör yok.

2 NT - 3♣

3♥ - 3♠-->♥ den Şlem istegi q-bid’e geç emri

4♣-->4’lü♠+ 5+♣ iyi el.

4♦-->4’lü ♠+ 5+♦ iyi el.

4♥ oynamaya

NOT: Açık bir koz tutuşu yokken deklare edilen bütün 4 NT konuşmaları kantitatiftir. RKCB soruşturması yapabilmek için öncelikle koz tutuşu gerekir.

2 NT - 3♦

3♥(3+fit) - 3♠ -->♥ ’den Şlem istegi q-bid’e geç emri

3NT--> ♠ Q-bid’i var şlem için sen karar ver .

4♣ --> ♣ Q-bid’i var şlem için sen karar ver .

4♦ --> ♦ Q-bid’i var şlem için sen karar ver .

2 NT - 3♥

3♠(3+fit) - 3NT --> Şlemle ilgili q-bide geç emri

4♣ --> ♣ Qbidi var şlem için sen karar ver .

4♦ --> ♦ Qbidi var şlem için sen karar ver .

4♥ --> ♥ Qbidi var şlem için sen karar ver .

2 NT - 3♣ 4+ p. Stayman. 4’lü majörü var.

3 NT--> 4+4 Majörler 4♣--> ♥’e transfer

4♦--> ♠’e transfer

4♥-->Kantitatif

4♠-->Kantitatif

2NT - 3♣

3NT - 4♣

4♥ - 4NT -->♥ üzerinden rkcb

2NT - 3♣

3NT - 4♦

4♠ - 4NT -->♠ üzerinden rkcb

2NT - 3♠

3NT - 4♣-->♣ fitine şleme gitmek isteyen el.

4♦--> fit var ♦ q-bid’i

4♥--> fit var ♦ q-bid’i yok

4♠--> fit var ♦ ve ♥ q-bid’i yok

4NT--> fit yok

2NT - 3♠

3NT - 4♦-->♦ fitine şleme gitmek isteyen el.

4♥--> fit var ♥ qbidi

4♠--> fit var ♥ qbidi yok

4NT--> fit yok

2NT - 3♠

3NT - 4♥-->5’li ♣+4’lü♦ fite şlem istiyor.

4♠-->5’li ♦+4’lü ♣ fite şlem istiyor

2NT - 3♠ 2NT - 3♠

3NT - 4♥ 3NT - 4♠

4NT -->2rengede fit yok. 4NT -->2rengede fit yok.

5♣-->♣ üzerinden rkcb 5♣-->♣ üzerinden rkcb

5♦-->♦ üzerinden rkcb 5♦-->♦ üzerinden rkcb

ORTAK 1 MAJÖRLE OYUN AÇTIĞINDA CEVAPÇININ KONUŞMALARI:

I. 4+ Kartlı Tutuş Varken:

A. 0-5 op. aralığında, bir kısalık varken; veya koz en az 4 parça olmak üzere herhangi bir 5-4-2-2 dagılım varken blokatif olarak 3♥♠ der.

1♠ - 3♠ 0-5 op. Dengesiz.

B. 0-8 op. aralıgında, 6’lı bir yan rengi varken; veya overcall kaliteli 5’li bir yan rengi ve ayrıca bir kısalıgı varken 4♥♠ der. Oynamaya(sign off).

1♥ - 4♥ 0-8 op. Dengesiz.

C. 6-10 p. aralıgında, 3♣ der -->Bergen Raise

D. Açıcı 3♦ rölesi ile 6-10 puanın neresindesinde oldugunu sorar. Cevapçının; En yakın koza dönüşü 6/7 puanlık kötü el gösterir.Yeni bir renk söylemesi ise 9/10 puan gösterir .8 puanı olan cevapçı elini degerlendirip iyi yada kötü olarak gösterebilir.

1♠ - 3♣

3♦ - 3♥9/10 puanlık el.

1♥ - 3♣

3♦ - 3♥-->7/8 puanlık el

E. 11-12 op. ve dengeli elle 3♦ der.--> Bergen Raise

1♠ - 3♦ 11-12 op. Dengeli.

ilkiz Medya