Ankara Kontrat Briç ve Spor Kulübü Derneği

Acaba direktör çağırmalı mıyım?

Selamlar!


Bu köşede sizinle masada “ Acaba direktör çağırmalı mıyım? “ diye düşündüğünüz; gerek çağırdığınız, gerek çağırmadığınız durumları ele almaya
çalışacağız.


Elbette ki bu köşedeki kaynak siz briçseverlerin soruları olacaktır. Şimdilik kulübümüzde uygulanan turnuva kurallarını açıklamayı uygun bulduk;Kulübümüzde dummy nin partnerinin ya da defansın eline bakması yasaktır. Bu kuralın nedeni öncelikle dummynin haklarını koruma amaçlıdır.

 

Dummy eğer bir eli görür ise artık partneri rönons olduğunda (elinde aynı renkten bir kart varken atmamak) “Elinde şu yok mu partner “ diyemez.

 

Ayrıca oyun sonunda direktör çağırma hakkı da yoktur (Kural kitapçığı madde 43).

 

Ayrıca dummy olan oyuncunun karşıdaki ele bakması atak öncesi alert açıklamaları ve oyun sonunda herhangi bir anlaşmazlıkta direktörün çağırılmasında sorunlar yaşatabilir.

 

Eğer dummy ve deklaran birbirinin eline bakmışsa ve deklarasyonda özel bir konvansiyon kullanılmış ise ve bu herhangi bir taraftan atlanmış ise direktör aleyhinize karar verebilir. Aslında bu olayın yasaklanmasındaki en büyük etken oyuncuların ellere baktıktan sonra gayri ihtiyari mimikle veya konuşarak tepkide bulunmasıdır. Bu da defansı etkilemektedir. Hiçbir şey olmasa bile masadaki konsantrasyon bozulacaktır.Kulübümüzde Dünya Briç Federasyonun Uluslararası Briç yasaları geçerlidir;Yasa 75: ORTAKLIK ANLAŞMALARIA. İster açık ister örtülü olsun, Özel ortaklık anlaşmaları, rakiplerce tam olarak ve serbestçe elde edilebilir olmalıdır.


B. Bir oyuncu ortağı ihlalden habersiz olduğu müddetçe, ilan edilmiş ortaklık anlaşmasından ayrılabilir(fakat alışılmış ihlaller bir ortaklıkta örtülü bir anlaşma yaratabilir, bunların açığa vurulması gerekir).


Hiçbir oyuncunun rakiplerine, ilan edilmiş olan bir anlaşmayı ihlal ettiğini açığa vurma yükümlülüğü yoktur ve eğer rakipler daha sonradan zarar görmüşlerse, örneğin bu tip bir ihlalden yanlış bir sonuç çıkarmışlarsa, tazminat hakları yoktur.


Yeni borda başlandığında, oyuncular, önceki bordlar hakkında ortağı ile konuşamaz; yorumda bulunamazlar: Birçok oyuncu deklarasyon aşamasında , partneri ile bir önceki bord hakkında konuşmakta veya tartışmaktadırlar. Bu ise rakibin konsantrasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.

ilkiz Medya